Munkavédelmi oktatás - Teljes körű tűzvédelmi és munkavédelemi szolgáltatás felsőfokon.WWW.TŰZVÉDELEM-MUNKAVÉDELEM.EU

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Munkavédelmi oktatás

Munkavédelem

Munkavédelmi oktatás

Cégünk vállalja a munkavédelmi oktatás megtartását rövid határidőn belül. A munkavédelmi oktatás a munkavédelmi jogszabályok előírásainak megfelelően kerül megtartásra.

-   A munkavédelmi oktatás célja:

A munkáltatónak munkavédelmi oktatás keretében kell gondoskodnia arról, hogy a munkavállaló
- munkába álláskor,
- munkahely vagy munkakör megváltozásakor,
- a munkavégzés körülményeinek megváltozásakor,
- a munkaeszköz átalakításakor vagy új munkaeszköz üzembe helyezésekor
- új technológia bevezetésekor
elsajátítsa és a foglalkoztatás teljes időtartama alatt rendelkezzen az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteivel, megismerje a szükséges szabályokat, utasításokat, információt.
A munkavédelmi oktatást a rendes munkaidőben kell megtartani és szükség esetén időszakonként meg kell ismételni. A munkavédelmi oktatást célszerűen tervezni kell, annak megtörténtét munkavédelmi oktatási naplóban rögzíteni kell és az oktatott személyekkel azt alá kell íratni. Az ismeretek elsajátításáról a munkáltatónak célszerűen meg kell győződnie, ennek formája lehet pl. munkavédelmi vizsgakötelezettség előírása.
A munkáltatónak gondoskodnia kell arról, hogy azon a munkahelyen, ahol veszély fenyeget, oda csak erre is kiterjedő munkavédelmi oktatásban részesült munkavállalók léphetnek be. A szükséges ismeretek megszerzéséig a munkavállaló önállóan, felügyelet nélkül nem foglalkoztatható.

-   A munkavédelmi oktatás formái:

Az előzetes munkavédelmi oktatást a munkakörben foglalkoztatás előtt kell megtartani: itt figyelemmel kell lenni a munkakör és a munkavégzés sajátosságaira, a munkavégzéshez szükséges elméleti és gyakorlati ismeretek, jártasság megszerzésére.

Az időszakos munkavédelmi oktatás célja az ismeretek szinten tartása illetve a folyamatos munkavégzéshez szükséges új ismeretek átadása.

Rendkívüli munkavédelmi oktatást súlyos munkabaleset, rendkívüli esemény, súlyos üzemzavar esetén indokolt tartani, figyelemfelkeltés, tanulságok átadása céljából.
(Mvt. 12. §)

 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz