Tűzriadó terv készítése - Teljes körű tűzvédelmi és munkavédelemi szolgáltatás felsőfokon.WWW.TŰZVÉDELEM-MUNKAVÉDELEM.EU

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Tűzriadó terv készítése

Tűzvédelem

Tűzriadó terv:


4. § (1) A Szabályzat mellékleteként Tűzriadó Tervet kell készíteni:
a) az "A"-"C" tűzveszélyességi osztályba tartozó létesítményekre;
b) a művelődési, oktatási, egészségügyi és szociális létesítményekre;
c) azokra a létesítményekre, amelyekben egy tűzszakaszon belül több, mint 300 fő tartózkodhat;
d) kereskedelmi szálláshelyre;
e) az olyan időszakos vagy állandó jelleggel üzemelő zenés szórakozóhelyekre, ahol egy időben 50 főnél több személy tartózkodhat.
(2) A Tűzriadó Tervnek tartalmaznia kell:
a) a tűzjelzés módját;
b) a tűzoltóság, valamint a létesítményben tartózkodók riasztási rendjét, a létesítmény elhagyásának módját;
c) a tűz esetén a munkavállalók szükséges tennivalóit (tűzvédelmi berendezés kezelése, tűzoltás és mentés, rendfenntartás, technológiai folyamat leállítása, áramtalanítás stb.);
d) a főbb veszélyforrások megnevezését (utalással a védekezési szabályokra);
e) a létesítmény helyszínrajzát, szükség szerint szintenkénti alaprajzait a tűzvédelmi szempontból fontos berendezések (eszközök), központi elzárók (kapcsolók) és a vízszerzési helyek megjelölésével.
(3) A Tűzriadó Tervben foglaltak végrehajtását szükség szerint, de legalább évente az érintettekkel gyakoroltatni és annak eredményét írásban rögzíteni kell.
(4) A Tűzriadó Tervet állandóan hozzáférhető helyen kell elhelyezni.
(5) Az (1) bekezdés b)-e) pontjaiban foglalt létesítmények épületei közösségi terein, továbbá szálláshelyeken a szobákban is el kell helyezni az épület elhagyásának lehetőségét (menekülési útvonal) tartalmazó alaprajzot és annak szöveges leírását vagy olyan kivonatát, amely az adott helyiség, épület biztonságos elhagyásának irányáról, módjáról tájékoztatást ad. A fentieket a külföldiek elhelyezésére is szolgáló kereskedelmi szálláshelyeken angol és német nyelven is kötelező elhelyezni.
 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz