Tűzvédelmi szabályzat készítése - Teljes körű tűzvédelmi és munkavédelemi szolgáltatás felsőfokon.WWW.TŰZVÉDELEM-MUNKAVÉDELEM.EU

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Tűzvédelmi szabályzat készítése

Tűzvédelem

Tűzvédelmi szabályzat

Cégünk vállalja tűzvédelmi szabályzat elkészítését a helyszínen történő felmérést követően rövid határidőn belül. A szabályzat a tűzvédelmi jogszabályok előírásainak megfelelően kerül elkészítésre. A szabályzat előírt mellékletét képező tűzveszélyességi osztályba sorolás elkészítéséhez szükségesek a létesítmény helységeinek alapterületei.  

1996. évi XXXI. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

19. § (1) A gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, a jogi személyeknek, a jogi és a magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteinek, ha a munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt ötnél több munkavállalót foglalkoztatnak, vagy ha ötvennél több személy befogadására alkalmas létesítményt működtetnek, illetve a fokozottan tűz- és robbanásveszélyes besorolás esetén és kereskedelmi szálláshelyeken tűzvédelmi szabályzatot kell készíteniük.

30/1996. (XII.6.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről

tartalma:
3. § A Szabályzatnak tartalmaznia kell:
a) a tűzvédelmi feladatokat is ellátó személyek feladatait és kötelezettségeit;
b) a tűzvédelmi szervezet feladatára, felépítésére, működési és irányítási rendjére, valamint a finanszírozására vonatkozó szabályokat;
c) a létesítmény (létesítmények), építmények, tűzszakaszok, illetőleg a helyiségek, szabadterek, veszélyességi övezetek tűzveszélyességi osztályba sorolását és az azokra vonatkozó eseti tűzvédelmi használati szabályokat, előírásokat;
d) a tevékenységre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályokat, előírásokat;
e) az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez szükséges írásbeli feltételek meghatározására, illetve előzetes egyeztetésére jogosult személyek felsorolását;
f) a tűzvédelmi oktatással kapcsolatos feladatokat és a munkavállalókra vonatkozó tűzvédelmi képesítési követelményeket;
g) a munkavállalóknak a tűzjelzéssel, tűzoltással, műszaki mentéssel kapcsolatos feladatait;
h) a létesítményi tűzoltóság működésének, szolgálatellátásának, tagjai díjazásának szabályait.


 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz