Kockázatértékelés - Teljes körű tűzvédelmi és munkavédelemi szolgáltatás felsőfokon.WWW.TŰZVÉDELEM-MUNKAVÉDELEM.EU

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Kockázatértékelés

Munkavédelem

Kockázatértékelés

Cégünk vállalja kockázatértékelés elkészítését a helyszínen történő felmérést követően rövid határidőn belül. A dokumentáció a munkavédelmi jogszabályok előírásainak megfelelően és az OMMF állásfoglalásában rögzítetteknek kerül elkészítésre.

A Munkavédelmi törvény (1993. évi XCIII. Törvény) IV. fejezet, 54. § (2) bekezdése szerint
Ha a tevékenység szervezett munkavégzés keretein belül történik és a munkáltatónak legalább egy fő alkalmazottja van, akkora munkavédelmi kockázatértékelést kötelező elvégeztetnie, még akkor is, ha nem veszélyes tevékenységet folytat.
A munkáltató a (2) bekezdésben meghatározott kockázatértékelést és megelőző intézkedéseket első alkalommal legkésőbb a munkáltató tevékenységének megkezdésétől számított egy éven belül, veszélyes tevékenység esetén hat hónapon belül, azt követően indokolt esetben köteles elvégezni és azt 3 évenként újra elkészítetni. Indokolt esetnek kell tekinteni különösen a kockázatok (munkakörülmények, az alkalmazott technológia, veszélyes anyag, készítmény, munkaeszköz, munkavégzés) lényeges megváltozását, illetőleg új technológia, veszélyes anyag, munkaeszköz, munkaszervezés bevezetését, alkalmazását. Soron kívül kell elvégezni, illetve felülvizsgálni a kockázatértékelést, ha a kockázatok lényeges megváltozásával munkabaleset, fokozott expozíció, illetve foglalkozási megbetegedés hozható összefüggésbe.
Az Mvt. 54. § (2) bekezdés értelmében a munkavédelem szempontú kockázatértékelés elvégzése munkabiztonsági és munka-egészségügyi szaktevékenységnek minősül. Az Mvt. 57. § (3) bekezdése rögzíti a munkavédelmi szaktevékenységet ellátó személy kiemelt feladatait, az f) pontja tartalmazza a munkavédelmi kockázatértékelésben való közreműködési kötelezettséget.
A felelősség az Mvt. 2. § (2) bekezdés szerint mindenképpen a munkáltatót terheli.


 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz